ĐỨC THÀNH được thành lập vào năm 2001 với khát vọng mạnh mẽ về cuộc sống tốt đẹp hơn, đó cũng là cách duy nhất chúng tôi đối xử với nhân viên của mình để mang đến sự cống hiến và tình yêu của họ trong các sản phẩm may mặc.

Do đó, các sản phẩm của chúng tôi được chào đón bởi các đối tác uy tín trên toàn thế giới và người tiêu dùng cuối cùng cảm thấy hạnh phúc và tự tin cho những gì họ mặc.

 Tải Company Profile

 • Đức Thành 1 – TI

  Được thành lập vào tháng 8 năm 2001 với 200 công nhân viên, nhà xưởng rộng 2,000m2 và 6,000 sản phẩm may mặc / tuần.

  Hiện Tại

  Công nhân viên: 2,200 người
  Tổng diện tích: 25,000 m2
  Diện tích nhà xưởng: 21,700 m2
  Số chuyền sản xuất: 60 chuyền
  Sản lượng: 160,000 sản phẩm/tuần
  Tổng sản lượng năm 2017: 8,000,000 sản phẩm.
 • Thành Trực

  Được thành lập vào tháng 8 năm 2006

  Hiện Tại

  Công nhân viên: 700 người
  Tổng diện tích: 8,000 m2
  Diện tích nhà xưởng: 5,000 m2
  Số chuyền sản xuất: 23 chuyền
  Sản lượng: 70,000 sản phẩm/tuần
  Tổng sản lượng năm 2017: 3,000,000 sản phẩm
 • Đức Thành 2 - KL

  Được thành lập vào tháng 12 năm 2008 để sản xuất cho Target với 1600 công nhân viên.

  Hiện Tại

  Tổng diện tích: 15,000 m2
  Diện tích nhà xưởng: 12,000 m2
  Số chuyền sản xuất: 45 chuyền
  Sản lượng: 120,000 sản phẩm/tuần.
  Tổng sản lượng năm 2017: 5,000,000 sản phẩm.
 • Đức Thành 3 - ERGO

  Được thành lập vào tháng 5 năm 2015 với 590 công nhân viên.

  Hiện Tại

  Tổng diện tích: 13,000 m2
  Diện tích nhà xưởng: 10,000 m2
  Số chuyền sản xuất: 15 chuyền
  Sản lượng: 35,000 sản phẩm/tuần.
  Tổng sản lượng năm 2017: 1,500,000 sản phẩm
  100% sản phẩm FOB
+ -

Con Số Thống Kê

Năm hoạt động

Nhà máy

Công nhân

Quốc gia trên thế giới