Liên Hệ


Liên hệ với chúng tôi

 

info@ducthanhgarment.com

 •   Công Ty TNHH May XNK Đức Thành 1 
  18, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thời, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
  Tel: (84) 296 393 38 87 - Fax: (84) 296 383 33 80
 •   Công Ty TNHH May XNK Đức Thành 2  
  12/1, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thời, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
  Tel: (84) 296 393 45 06 - Fax: (84) 296 393 4509
 •   Công Ty TNHH May XNK Đức Thành 3
  25, Phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
  Tel: (84) 296 395 91 26 - Fax: (84) 296 395 91 22
 •   Công Ty TNHH May XNK Thành Trực 
  61A, Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam
  Tel: (84) 272 352 47 99 - Fax: (84) 272 352 64 99