Văn Phòng

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên rất thân thiện và năng động để đóng góp cho sự thành công của công ty. Chỉ có 23 thành viên trong 5 phòng ban - Bộ phận Kế Hoạch, Hành Chánh, Compliance, Xuất Nhập Khẩu và Kế Toán, nhân viên của chúng tôi có thể xử lý mọi vấn đề rắc rối và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả nhờ sự thống nhất của tất cả các bộ phận. Đến thăm nhà máy của chúng tôi, bạn sẽ luôn bị ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và lòng hiếu khách của nhân viên chúng tôi khi giao tiếp với họ.

Office