Đóng Gói

Hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến khu vực đóng gói. Nó luôn được giữ trong tình trạng mới mẻ và sạch sẽ để đội ngũ đóng gói thực hiện công việc của họ một cách trơn tru và hiệu quả. Nhờ tạo điều kiện cho nhân viên trong khu vực này hoạt động trong điều kiện tốt nhất, công suất mỗi ngày là khoảng bảy đến tám nghìn đơn vị.

Packaging wide